Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
4elinhdong.org
HomeBất động sảnLãi suất gói 30.000 tỷ giải ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng...

Lãi suất gói 30.000 tỷ giải ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng nhu thế nào?

Nhiều khách hàng hỏi về việc vay gói 30.000 tỷ nhưng trước thời điểm 1/6/2016 các khoản còn lại chưa giải ngân thì có được ưu đãi lãi suất theo gói 30.000 tỷ không, chúng tôi xin chích dẫn nguyên văn câu hỏi và câu trả lời của Ngân Hàng Nhà Nước trả lời như sau:

Chi tiết câu hỏi :

Tôi thuộc đối tượng có thu nhập thấp, đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và vay ngân hàng theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên theo thông tin tôi được biết thì gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng sẽ ngừng giải ngân vào tháng 6/2016. Trong khi đó dự án chúng tôi mua đến tháng 12/2016 mới bàn giao nhà. Theo hợp đồng mua nhà từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016 còn 2 đợt đóng tiền. Vậy xin cho tôi hỏi, trường hợp như của gia đình chúng tôi, đã ký hợp đồng vay vốn gói 30.000 tỷ đồng với ngân hàng thì có được tiếp tục nhận hỗ trợ không?

Trả lời :

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn:“… Việc giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (1/6/2013 )”.
Như vậy, phần dư nợ vay được giải ngân từ ngày 1/6/2016 trở về trước sẽ được áp dụng lãi suất vay vốn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng, phần dư nợ vay giải ngân sau ngày 1/6/2016 áp dụng lãi suất vay thương mại thông thường do khách hàng và ngân hàng cho vay tự thỏa thuận.
Nguồn: Chinhphu.vn
Link:
http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Goi-30000-ty-Giai-ngan-sau-162016-ap-dung-lai-suat-vay-thuong-mai/3762.vgp
Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật

Phản hồi gần đây